Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Kannanotto varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin
Jori Mäntysalo / 21.4.2016
Samoin erinomaista on se, että uskonnottomuutta tarkastellaan luonnoksen mukaan muiden katsomusten rinnalla.

Opetushallitus pyysi valituilta sidosryhmiltä kommentteja esiopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden ensimmäiseen luonnokseen. Uusien perusteiden mukaiset opetussuunnitelmat tulevat käyttöön syksyllä 2017. Liitto vastasi kyselyyn seuraavasti:

Yleisvaikutelmaltaan luonnos on Vapaa-ajattelijain liiton mielestä erinomainen. Myös katsomuksia ja uskontoja koskevat kohdat ovat hyviä. Aivan erityisesti kannatamme luonnoksen kohtaa, joka korostaa toiminnan neutraalia luonnetta:

”Varhaiskasvatus on uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta. Varhaiskasvatusta ei saa käyttää kaupallisen vaikuttamisen kanavana.”

On myös hyvä, että selvästi ulotetaan varhaiskasvatuksen taso kattamaan myös ostopalvelut. Tämä noudattaa mm. oikeuskanslerin kannanottoa OKV/675/1/2010.

Keskeisissä yhteistyötahoissa luetellaan erikseen mm. järjestöt ja seurakunnat. Listasta voi mielestämme poistaa seurakunnat, koska ne kuuluvat järjestöihin, kolmannen sektorin yhteisöihin. Seurakuntien maininta, vieläpä ennen kansalaisjärjestöjä, voi luoda väärän mielikuvan uskontokasvatuksesta, joka ei enää kuulu lakisääteisiin tehtäviin.

Virkkeen ”Vastuu lasten oman äidinkielen ja kulttuurin säilyttämisestä ja kehittämisestä on ensisijaisesti perheellä.” voisi muuttaa muotoon ”Vastuu lasten oman äidinkielen, kulttuurin ja uskonnon tai katsomuksen säilyttämisestä – -”.

Luonnoksessa on selvästi todettu, ettei erityiseen maailmankatsomukseen perustuvassa varhaiskasvatuksessakaan sitouteta lapsia mihinkään maailmankatsomukseen. Tämä on hyvä. Samoin erinomaista on se, että uskonnottomuutta tarkastellaan luonnoksen mukaan muiden katsomusten rinnalla.

Myös yhdenvertaisuuden toteutumista ja edistämistyötä tulee arvioida säännöllisesti.

Kiitämme luonnoksen laatijoita erinomaisesta työstä.

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry