Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Hartausohjelmavelvoite pois YLE-laista
Jori Mäntysalo / 4.4.2016
Tällaisesta ehdottomasta lainsäädännöllisestä vaatimuksesta on hyvä luopua nyt, sanoo Vapaa-ajattelijain pääsihteeri Esa Ylikoski.

Lehdistötiedote 4.4.2016:

Hartausohjelmavelvoite pois YLE-laista

Hartausohjelmia esitetään poistettavaksi Yleisradion lakisääteisistä tehtävistä, joissa hartausohjelmien tarjoaminen asetetaan nyt ehdottomaksi velvollisuudeksi. Tämä Vapaa-ajattelijain liiton esitys on lähetetty YLEn julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta pohtivalle parlamentaariselle työryhmälle.

– Tällaisesta ehdottomasta lainsäädännöllisestä vaatimuksesta on hyvä luopua nyt, sanoo Vapaa-ajattelijain pääsihteeri Esa Ylikoski. Emme elä enää luterilaisessa yhtenäiskulttuurissa, vaan yhteiskunta maallistuu jatkuvasti.

– Tulevaisuudessa YLEn ohjelmatarjonnan tulee heijastaa tätä muutosta ja yhteiskunnan katsomuksellista monimuotoisuutta.

Vapaa-ajattelijain mukaan uskonnollisilla yhdyskunnilla on tekniikan kehittyessä entistä helpompi mahdollisuus tuoda omaa sanomaansa tietoverkkoon saataville. Ne voivat hyödyntää omien jakelukanavien lisäksi myös yhteisömedioita.

– Sikäli kuin uskonnollisia ja uskonnottomia vakaumuksia tai yhteisöjä käsitellään YLEn julkisten palvelujen kautta, mitään katsomuksellista ryhmää ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan uskonnon tai vakaumuksen perusteella, lisää Ylikoski

Vapaa-ajattelijain kannanotossa mainitaan lisäksi, että TV- ja radiotoimintaa säätelevästä laista voidaan kumota pykälä, joka kieltää jumalanpalveluksen televisioinnin keskeyttämisen mainoskatkolla. Asia ei kuulu valtiolle, vaan kyseiselle uskontokunnalle, tv-kanavalle ja mainostajalle.

Kannanotto kokonaisuudessaan

Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Yleisradion asemaa pohtivalle parlamentaariselle työryhmälle

Hartausohjelmavelvoite pois Yleisradiolaista

Vapaa-ajattelijain liitto ry esittää kunnioittavasti, että hartausohjelmat poistetaan Yleisradion lakisääteisistä tehtävistä.

Suomessa yhteiskunta maallistuu jatkuvasti. Sekulaarin humanismin sekä ajatuksen ja uskonnon vapauden vahvistuminen on ilmeinen ja hyvä kehityssuunta. Tulevaisuudessa YLEn ohjelmatarjonnan tulee heijastaa tätä muutosta ja yhteiskunnan katsomuksellista monimuotoisuutta.

Voimassaoleva laki asettaa hartausohjelmien tarjoamisen ehdottomaksi velvollisuudeksi. Tällaisesta ehdottomasta lainsäädännöllisestä vaatimuksesta on hyvä luopua nyt. Emme elä luterilaisessa yhtenäiskulttuurissa.

Tekniikan kehittyessä on uskonnollisilla yhdyskunnilla entistä helpompi mahdollisuus tuoda omaa sanomaansa tietoverkkoon saataville. Ne voivat hyödyntää omien jakelukanavien lisäksi myös yhteisömedioita. Sikäli kuin uskonnollisia ja uskonnottomia vakaumuksia tai yhteisöjä käsitellään YLEn julkisten palvelujen kautta, mitään katsomuksellista ryhmää ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan uskonnon tai vakaumuksen perusteella.

Huomautamme samalla, että TV- ja radiotoimintaa säätelevästä laista voidaan kumota pykälä, joka kieltää jumalanpalveluksen televisioinnin keskeyttämisen mainoskatkolla. Asia ei kuulu valtiolle, vaan kyseiselle uskontokunnalle, tv-kanavalle ja mainostajalle.

Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Heidi Friman
varapuheenjohtaja

Esa Ylikoski
pääsihteeri

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry