Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Pääkirjoitus: Vaikuttamista paikallisesti ja valtakunnallisesti
kimmo / 30.6.2015
Jokainen voi vaikuttaa paikallisesti!

Petri Karisma

Suomeen on juuri saatu uusi hallitus. Jää nähtäväksi, kuinka se suhtautuu uskonnottomien ja vapaa-ajattelijoiden tavoitteisiin. Voi hyvinkin olla, että asiamme ei tällä hallituskaudella etene juurikaan eduskunnassa. Tähän ei välttämättä vaikuta pelkästään hallituksen kokoonpano, vaan merkittävä tekijä on myös Suomen yleinen taloudellinen tilanne. Ihmisoikeuskysymykset eivät ole koskaan olleet ensisijaisia asioita, kun maan talous on ollut huonossa kunnossa.

Eduskuntaan vaikuttaminen on tietenkin yksi keskeinen tavoite, mutta se ei todellakaan ole ainoa tie vaikuttaa. Muita tärkeitä vaikuttamisen muotoja ovat mm. kansalaisten mielipiteeseen vaikuttaminen ja paikallinen vaikuttaminen. Varsinkin paikallinen vaikuttaminen on se vaikuttaminen muoto, jota jokainen voi tehdä.

Paikallisen vaikuttamisen keinoja ovat esimerkiksi erilaiset keskustelutilaisuudet ja seminaarit. Hyviä tapoja kohdata ihmisiä ovat myös erilaiset messut, festivaalit ja tapahtumat. Tampereella on ollut jo muutaman vuoden ajan seminaari, jossa on käsitelty uskonnottomuuden teemoja.

Viimeisin tapahtuma jossa olin mukana oli Helsingissä järjestettävä Maailma kylässä –festivaali. Vastaavia mutta pienimuotoisempia tapahtumia ovat Mahdollisuuksien torit, joita järjestetään kahdellakymmenellä paikkakunnalla ympäri Suomen. Vapaa-ajattelijoiden kannattaa osallistua paikkakuntansa tapahtumaan.

Yksi merkittävä kokonaisuus johon paikallisesti voi puuttua, on koulujen uskonnonharjoitus. On hyvin koulukohtaista, kuinka paljon koulussa on uskonnon harjoittamista ja kuinka hyvin koulussa huomioidaan, että oppilaissa on muitakin, kuin uskonnon harjoittamisesta kiinnostuneita. Uskonnon harjoittamiseen ei tarvitse osallistua, vaikka kuuluisi kirkkoon. Tämän asian esille nostaminen paikallisesti olisi erittäin tärkeää. On hyvä muistaa, että uskonnollisen tilaisuuden rinnalle tulee järjestää yhtä arvokas ja mielekäs tilaisuus niille, jotka eivät osallistu uskonnon harjoittamiseen.

Vapaa-ajattelijoiden on hyvä olla yhteydessä paikallisiin kuntapäättäjiin, oman alueen kansanedustajiin ja kunnan virkamiehiin. Monesti esimerkiksi kouluihin liittyvät kysymykset kiinnostavat päättäjiä ja virkamiehiä. Jos huomaa koulussa säädösten vastaista uskonnon harjoittamista, siitä kannattaa keskustella ensin koulun rehtorin kanssa. Jos asia ei etene, on koulutoimen johtaja seuraava taso. Toimiva vaihtoehto muutoksen aikaansaamiseksi löytyy myös osoitteesta kantelupukki.fi.

Aina voi myös kirjoittaa paikalliseen lehteen yleisönosastokirjoituksen. Kirkko kyllä saa aina äänensä kuuluville, joten myös vapaa-ajattelijoiden toivoisi nostavan omaa ääntänsä.

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry