Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Päiväkotien uskontokasvatus poistuu – Vapaa-ajattelijat kiittävät
Petri Karisma / 13.3.2015
- Suomessa valtaa jalansijaa ajatus, että lapsia ja nuoria ei kuulu pakkouskonnollistaa päivähoidossa ja koulussa evankelis-luterilaisen kirkon oppeihin, eikä uskontoon kasvattaminen kuulu valtion ja kunnan tehtäviin.

Eduskunnan tänään hyväksymässä varhaiskasvatuslaissa päiväkotien tehtävistä poistuu uskontokasvatus.

 

Vanhan lain mukaan päiväkotien piti tukea lapsen uskonnollista kasvatusta. Käytännössä tämä on tarkoittanut esimerkiksi kirkkokäyntejä sekä ruokarukoiluttamista, hartaushetkiä ja uskonnollisia tilaisuuksia päiväkodeissa. Uuden lain mukaan päiväkotien tulee antaa lapsille valmiuksia ymmärtää ja kunnoittaa kunkin “kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa".

 

Vapaa-ajattelijain liitto pitää muutosta merkittävänä:

– Vaalikauden tärkein uskontoa koskeva lakimuutos, toteaa puheenjohtaja Petri Karisma.

Karisma on myös  eroakirkosta.fi-palvelun perustaja , ja hän on   kansanedustajaehdokkaana Pirkanmaan vaalipiirissä.

– Meille on tullut vuosien mittaan runsaasti yhteydenottoja vanhemmilta, jotka ovat halunneet lapselleen normaalin maallisen kasvatuksen.

 

– Suomessa valtaa jalansijaa ajatus, että lapsia ja nuoria ei kuulu pakkouskonnollistaa päivähoidossa ja koulussa evankelis-luterilaisen kirkon oppeihin, eikä uskontoon kasvattaminen kuulu valtion ja kunnan tehtäviin. Perustuslakivaliokunta pisti keväällä 2014 rajat uskonnon harjoittamiseen kouluissa. Samoin pakollinen osallistuminen uskonnon harjoittamiseen on päättymässä armeijassa.

 

– Vapaa-ajattelijoiden tavoitteet ovat menneet hyvin eteenpäin tällä vaalikaudella, ja keskustelu valtionkirkon asemasta on alkanut. Tämän on aiheuttanut erittäin runsas kirkosta eroaminen, jatkaa Petri Karisma

 

Vapaa-ajattelijat vaativat hallitusohjelmatavoitteissaan mm. koulujen toiminnan tunnustuksettomuutta ja elämänkatsomustiedon opetuksen avaamista kaikille.

 

Hallitusohjelmatavoitteet: Ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun julkisen vallan toiminnassa

http://vapaa-ajattelijat.fi/blog/2014/10/23/ihmisten-yhdenvertaiseen-kohteluun-julkisen-vallan-toiminnassa-vapaa-ajattelijain-liitto-ryn-ehdotuksia-uuden-eduskuntakauden-tavoitteisiin-hallitusohjelmaan-ja-hallituksen-toimintaan/

 

 

Euroopan neuvoston yleiskokouksen suosituksen mukaan Euroopan yhteisiä arvoja on valtion ja kirkon erottaminen toisistaan. Vapaa-ajattelijoiden mielestä Suomen valtion on kohdeltava kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti heidän uskonnostaan tai vakaumuksestaan riippumatta. Suomen valtion pitää olla neutraali ja puolueeton suhteessa uskontoihin ja vakaumuksiin. Uskonto ja vakaumus on saatava halutessaan pitää yksityisasiana.

 

TIEDOKSI TOIMITUKSILLE

 

Vanha laki on muotoiltu

 

Lapsen iän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti päivähoidon tulee yleinen kulttuuriperinne huomioon ottaen edistää lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä sekä tukea lapsen esteettistä, älyllistä, eettistä ja uskonnollista kasvatusta. Uskonnollisen kasvatuksen tukemisessa on kunnioitettava lapsen vanhempien tai holhoojan vakaumusta. (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036)

 

Uusi muotoilu on

 

"antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa;"

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140341

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry