Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Mikko Merikivi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry / 15.1.2015
Keski-Suomi
Muutos 2011: 31
23-vuotias agnostikko ja aktiivinen toimija
  • Suora - ja osallistuva demokratia
  • Vaalijärjestelmän oikeudenmukaistaminen
  • Sananvapaus
  • Yksityisyyden suoja
  • Päätöksenteon läpinäkyvyys
  • Julkisen velkaantumisen pysäyttäminen

Oma esittely

Katson itseni ateistiksi, tai tarkemmin sanottuna agnostiseksi ateistiksi. Jumalien olemassaoloa kun on mahdotonta lopullisesti todistaa. Valtion pitäisi olla tunnustukseton, koska nykyiseen hyvinvointiin ollaan päästy tieteen avulla ja turhat uskomukset haittaavat tieteen tekemistä. Sitä paitsi uskontoja voidaan kehitellä rajaton määrä ja jos vain tiettyä uskontoa suositaan, se on syrjintää.

 

Tietoon perustuva päätöksenteko on tärkeää nykyisessä monimutkaisessa yhteiskunnassa. Pelkästään tämän periaatteen en kuitenkaan katso riittävän, vaan politiikka on myös arvoista ja niiden painotuksista kiinni. Koska Suomen kansa joutuu kokemaan päätösten seuraukset, heillä tulee olla mahdollisuus tehdä itselleen tärkeitä päätöksiä ja korjata huonoiksi kokemiaan edustajiensa päätöksiä sitovissa kansanäänestyksissä. Harva poliitikko ajaa aiheita, jotka voivat heikentää heidän omaa asemaansa, joten uskottavuuteni kasvattamiseksi olen ottanut kansalaisten osallisuuteen liittyvät aiheet lähes ainoiksi, joista tekisin aloitteita eduskunnassa.

 

 

Vaaliteemojeni pääkohdat ovat:

Suoran ja osallistuvan demokratian lisääminen päätöksentekoon.

Erityisesti mallia otetaan Sveitsistä. Eduskunnalla säilyy edelleen isoin rooli päätöksenteossa, mutta uudet osallistumisen muodot tarjoavat kansan tahdon mukaisten päätösten tekemiseen paremmat edellytykset.

 

Vaalijärjestelmän oikeudenmukaistaminen.

 

Sananvapaus.

 

Luonnollisten henkilöiden yksityisyyden suoja, sekä tosielämässä että Internetissä.

 

Päätöksenteon läpinäkyvyys ja perustuslainmukaisuus.

 

Valtion ja kuntien velkaantumisen pysäyttäminen.

Mihinkään muuhun kuin edellämainittuja asioita edistäviin asioihin en käytä kansanedustajan lakialoite-, talousarvioaloite- tai toimenpidealoiteoikeutta, ja elämiseen tarvittavia menoja lukuunottamatta kansanedustajana saamaani palkkiota. Kansanäänestyksiä voin vaatia muistakin asioista.

 

Aloitteet, jotka teen eduskunnassa, pyritään valitsemaan deliberatiivisen demokratian keinoin, eli edustavan otoksen Suomen kansasta tahdon mukaisesti, vaaliteemojeni rajoissa.


Vapaa-ajattelijoita koskevat aloitteentekomahdollisuuteni piiristä lähinnä siis uskonrauhapykälän poistamisvaatimukseni ja yksityisyyden suoja, johon voidaan katsoa harjoitettu maailmankatsomus, eli sen perusteella voisin ajaa esimerkiksi ehdotusta "Lasten rekisteröimisestä uskonnon mukaan luovutaan väestörekisterissä". Olen kuitenkin lukenut vapaa-ajattelijoiden hallitusohjelmatavoitteet ja olen niistä samaa mieltä ja aloitteita näistä aiheista voisin ahkerasti allekirjoitella.

 

http://mikkomerikivi.org/

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry