Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun julkisen vallan toiminnassa
Vapaa-ajattelijain Liitto ry / 14.12.2014
Vapaa-ajattelijain Liitto ry:n ehdotuksia uuden eduskuntakauden tavoitteisiin hallitusohjelmaan ja hallituksen toimintaan.

Alla lyhennelmä puolueille lähetetystä ohjelmasta. Lyhentämätön versio kotisivullamme.

Julkisen vallan ja julkisten palveluiden toiminnassa ihmisten yhdenvertainen kohtelu myös uskonnosta ja vakaumuksesta riippumatta on ensiarvoisen tärkeää kaikkien, erityisesti lasten ja nuorten ihmis- ja perusoikeuksien kannalta. Samalla tulee ottaa huomioon uskonnonvapaus myös uskonnottomien ihmisoikeutena. Toivomme, että muodostettava hallitus ottaa ohjelmaansa seuraavia uudistuksia:
 
1. Lasten rekisteröimisestä uskonnon mukaan luovutaan väestörekisterissä
Ketään ei tule valtion väestörekisterissä rekisteröidä minkään uskonnollisen yhdyskunnan mahdollisen jäsenyyden perusteella.

 

2. Lasten sukupuolielinten silpominen kielletään lailla
Suomeen tulee säätää laki, joka kieltää lasten sukupuolielinten silpomisen eli niin sanotun ympärileikkauksen rituaalisista syistä ilman lääketieteellisiä perusteita.
 
3. Varhaiskasvatus on uskonnollisesti tunnustuksetonta
Alle kouluikäisten lasten katsomuksellinen kasvatus ja mahdollinen uskonnonharjoitus (esimerkiksi hartaushetket ja ruokarukoiluttaminen) ovat perheen oma asia eikä julkisen palvelun henkilökunnan tehtävä.
 
4. Koulut ja oppilaitokset ovat uskonnollisesti tunnustuksettomia
Peruskoulussa ja esiopetuksessa tulee kokonaan luopua uskonnon harjoittamisesta ja henkilökunnan johtamista uskonnollisista toimituksista.
 
5. Elämänkatsomustiedon opetus avattava kaikille
Uskontoa ei tarvita erillisenä oppiaineena. Mikäli uskonnonopetusta kuitenkin on, sitä ei pitäisi aloittaa vielä peruskoulun alaluokilla. Elämänkatsomustieto tulee avata peruskoulussa ja lukiossa kaikille mahdolliseksi katsomusaineeksi uskonnon vaihtoehtona.

 

6. Puolustusvoimien ja vankiloiden oma toiminta tunnustuksettomaksi
Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien varusmiesten ja sotilaiden syrjintä tulee lopettaa. Uskonnonharjoitusta ja uskonnollisia toimituksia ei tule sisällyttää palvelukseen.
Vankiloissa voidaan luopua vankilapappien viroista.

 
7. Yhteisiin seremoniallisiin vakuutuksiin – ja sotilasvalaan
Uskonnollinen sotilasvala ja katsomuksellisesti neutraali sotilasvakuutus on tarpeen yhdistää samoin kuin oikeusistuimissa todistajan ja tuomarin valat/vakuutukset yhdeksi vakuutukseksi. Myös ministereille riittää yksi vakuutus – samaan tapaan kuin tasavallan presidentille ja eduskunnan puhemiehelle. Virkavalojen uskonnollinen osuus on poistettava.

 

8. Avioliiton (ja rekisteröidyn parisuhteen) vihkimisoikeuteen yhdenvertainen käytäntö
Avioliiton vihkiminen olisi selkeintä hoitaa maistraattien toimesta. Mikäli uskonnollisten yhteisöjen vihkimisoikeus jatkuu, sellainen tulee myöntää myös uskonnottomien palvelujärjestöille.

 

9. Valtiopäivien ja yliopistojen avajaiset uskonnollisesti tunnustuksettomiksi
Jumalanpalvelusten liittäminen valtiopäivien ja yliopistojen avajaisjuhlallisuuksien viralliseen ohjelmaan on paikallaan lopettaa kirkkoon kuulumattomia syrjivinä.

 

10. Rikoslaissa ei tarvita erillistä uskonrauhapykälää
Suomi ei voi nyt kansainvälisissä toimielimissä täysimääräisesti puuttua muissa maissa tehtäviin uskontoperusteisiin ihmisoikeuksien rikkomisiin, koska Suomella itsellään on rikoslaissaan uskonrauhapykälä, jossa kielletään ”Jumalan pilkkaaminen” ja uskonnon ”pyhänä pitämien” oppien loukkaaminen.

 

11. Kirkollisverojärjestelmä lopetettava
Valtion on luovuttava kirkolle annetusta kohtuuttomasta ja muita syrjivästä erityisoikeudesta käyttää valtion verokoneistoa jäsenmaksunsa eli ns. kirkollisveron kantoon. 

 

12. Valtion ja kirkon erillisyyden selkeyttäminen valmisteluun
Vaalikauden aikana ryhdytään valmistelemaan evankelisluterilaisen ja ortodoksisen kirkon erityisaseman purkamista. Tällöin Perustuslain 76 § tulee ottaa kriittiseen tarkasteluun.

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry