Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Elämänviisaus oppiaineeksi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry / 14.12.2014
ET ja uskonnonopetus yhdistettävä!

Mikko Kiio

 

Runsaat kiitokset elämänkatsomustiedon Suomen koulumaailmaan kehittäneille sekä sitä edelleen ansiokkaasti vaalineille. Kansantalous- ja järkisyyt kuitenkin vakavasti velvoittavat koulujen ET:n ja uskonnon opetuksen yhdistämiseen. Yhdistelmän uudeksi nimeksi sovittakoon elämänviisaus. Inhimillistä elämää meillä ja muualla laajemmin ja perusteellisemmin valaiseva elämänviisauksien opettaminen aloitettakoon 6-7-vuotiaille. Elämänkatsomuksia, uskomuksia, uskontoja, niiden syntyjen syitä ja olemusta selvitettäköön varsinaisesti vasta 10-12 ikävuoden vaiheilta alkaen, jolloin useimmilla lapsilla jo paremmin on valmiuksia tuonkaltaisiin päänvaivauksiin.

 

Näiden ikävuosien välillä opeteltakoon olemaan ja toimimaan ihmisiksi, tulemaan toimeen eri-ikäisten, monenlaisten kansalaisten kera, välttämään ja estämään kiusaamista, henkistä ja ruumiillista väkivaltaa silloin ja myöhemminkin. Oppiaine harjaannuttaisi keskustelemaan, neuvottelemaan, perustelemaan ajatuksiaan, omista poikkeavia mielipiteitä suvaiten, kunnioittaen. Se valmennuttaisi hallitsemaan aineellisesti ja henkisesti terveeseen elämään auttavia tuhansia tietoja ja taitoja, valmennuttaisi vapauteen vahingollisista aineista ja aatteista. Se opettaisi oman elämän hyvää hallintaa. Elämänviisaus opettaisi ymmärtämään jokaisen velvollisuuden toimia muille vain hyvinä esimerkkeinä. Se perehdyttäisi eri kansakuntien suullisen ja kirjallisen kansanviisauden parhaisiin oivalluksiin, tarinoihin, sananlaskuihin ja lentäviin lausahduksiin, niin suomeksi kuin alkukielinkin; samalla vieraisiin kieliin ja kulttuureihin perehtyen.

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry