Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Lausunto kirkon rahoitus­järjestelyiden muutoksesta
Vapaa-ajattelijain Liitto ry / 4.12.2014
Nykytilanteeseen verrattuna esitys on muutos parempaan. On hyvä, että esitys luettelee tyhjentävästi ne kohteet, joihin rahoitus osoitetaan. Esitetty ”könttätuki” ei ole kuitenkaan perusteltu.

Eduskunnan hallintovaliokunnalle

Asia:  Hallituksen esitys 250/2014, Valtion rahoitus evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin

 

Yleistä

 

Nykytilanteeseen verrattuna esitys on muutos parempaan. On hyvä, että esitys luettelee tyhjentävästi ne kohteet, joihin rahoitus osoitetaan. Esitetty ”könttätuki” ei ole kuitenkaan perusteltu. Jokainen tukikohde on syytä päättää erikseen.

Kirkon maksamaan korvausta jäsenmaksun perimisestä kirkollisverolla ei ole oikein vähentää 6 miljoonalla eurolla, ja koko kirkollisverojärjestelmä on syytä ottaa tarkasteluun ihmisten yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta. Pienuskontojen tuen viisinkertaistaminen ei ole tarpeen.

 

Hautaustoimi

 

Erityisesti haluamme kiinnittää valiokunnan huomion hautaustoimen pääomakuluihin. Tämä summa, joka kirkon omassa kirjanpidossa kulkee sisäisen korkomenon nimellä, on esityksen mukaan suuruudeltaan 17,4 miljoonaa euroa.

Tämän osuuden korvaaminen tarkoittaisi, että valtio maksaisi kirkolle korkoa sen omistamista hautausmaista. Kirkon maaomaisuus on historiallisesti pääosin perua kirkon julkisoikeudellisesta asemasta (PeVL 71/2002). Osuuden korvaaminen ei ole perustelua.

 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kirkot

 

Rakennusperinnön säilyttäminen on sinänsä arvokasta ja tukemisen arvoista. Yksinkertaisinta olisi muuttaa rakennusperintölakia siten, että vanhat kirkot saisivat korjausavustuksia samoilla pykälillä kuin muutkin rakennukset.

Vanhat kirkot ovat pääosin edelleen käytössä; ellei niitä olisi, seurakunnat pitäisivät jumalanpalveluksia jossain muualla. Mielekästä on korvata se osuus, joka syntyy ylimääräisenä kuluna nimenomaan vanhan rakennuksen ylläpidosta verrattuna uudempaan rakennuskantaan.

 

Väestökirjanpito

 

Väestökirjanpidon vastuu siirtyi lopullisesti valtiolle jo noin kymmenen vuotta sitten.

Evankelis-luterilainen kirkko voi nyt tarjota palveluna jäsenilleen esimerkiksi vihkimisiä sekä kastettujen lasten merkitsemistä väestörekisterissä kirkon jäseniksi. Tämä on etu eikä valtion auttamista. On syytä kysyä paljonko valtionkirkkojen tulee tästä edusta maksaa, ei suinkaan, mitä valtion tulee maksaa kirkolle.

Valtion pitäisi selvittää, miten ja millä kustannuksilla kaikki lakisääteisiin tarkoituksiin tarvittavat kirkonkirjatiedot saataisiin siirretyksi väestötietojärjestelmään. Tältä osin olisi hyvä, jos mahdollisen tuen määrä päätettäisiin vuosittain.

 

Pienuskontojen tuki

 

Esityksen mukaa muiden uskonnollisten yhdyskuntien saamaa tukea lisätään miljoonalla eurolla. Esitys ei millään tavoin perustele tätä. Olisi toivottavaa, että valiokunta estäisi lain myöhemmän tulkinnan niin, että se velvoittaa tukemaan pienuskontoja.

Muiden pienuskontojen kuin pienemmän valtionkirkon kannalta esitys tarkoittaisi tuen viisinkertaistumista. Tämä on kyseenalaista varsinkin nykyisessä taloustilanteessa.

 

Kirkollisveron perintäkorvaus

 

Kirkollisveron perintäkorvauksen laskeminen 6 miljoonalla eurolla ei ole oikein, sillä yhteisöveron jako-osuuden maksamisesta luopuminen ja budjettirahoitukseen siirtyminen ei vähennä verohallinnon työtä olennaisesti.  Samalla koko kirkollisverojärjestelmä on syytä ottaa kriittiseen tarkasteluun, sillä näin ”positiivinen erityiskohtelu” rikkoo ihmisten yhdenvertaista kohtelua uskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta julkisen vallan toiminnassa.

 

Pidemmän aikavälin näkymät

 

Ehdotus voi näyttää järkevältä vielä vuonna 2016, mutta jo 2026 tilanne on toinen. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien osuus supistuu nyt prosenttiyksikön vuodessa lähinnä kirkosta eroamisen vuoksi. Tulevaisuudessa yhä enemmän myös lapsia jätetään kastamatta – osuus on jo alittanut kirkkoon kuuluvuuden. Lasku tulee kiihtymään.

 

Jo nyt tulee valmistautua hautaustoimen järjestämiseen kokonaan toisella tavalla. Yksinkertaisin tapa on siirtää hautaustoimi kunnille. Viittaamme tässä perustuslakivaliokunnan lausuntoon 71/2002: "Kirkon julkisoikeudellinen luonne merkitsee sitä, että omaisuudensuoja perusoikeutena ei ole tällaisessa yhteydessä merkityksellinen seikka."

 

Vapaa-ajattelijain Liitto ry

 

Petri Karisma                     Esa Ylikoski
puheenjohtaja                     pääsihteeri

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry