Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Vapaa-ajattelijat kysyvät: Kirkolleko rahaa kaikista ränneistä?
Vapaa-ajattelijain Liitto ry / 27.11.2014
Vapaa-ajattelijat kannattavat lausunnossaan kirkon rahankeruuoikeutta, mikäli julkinen valta samalla alkaa suuntautua näiden kirkkojen julkisoikeudellisten etuoikeuksien poistamiseen.

Vapaa-ajattelijain liitto kiinnittää rahankeräyslain luonnoksesta antamassaan lausunnossa huomiota kirkon ”positiivisen erityiskohtelun” kohtuuttomuuteen. Ratkaisuksi esitetään valtiokirkollisen verotusoikeuden poistamista samalla kun kirkko saisi vapaan rahankeruuoikeuden.

 

Tällä hetkellä evankelis-luterilaisella ja ortodoksiselle kirkolla on rahankeräysoikeus rajattu lain mukaan vain diakoniatoiminnan tukemiseen – jumalanpalvelusten kolehdinkeruun lisäksi. Lisäksi lähetysjärjestöillä ja Kirkon ulkomaanavulla on keräyslupia.

 

Nyt näille valtiokirkolle esitetään vapaata rahankeräysoikeutta kaikkeen toimintaansa. Vapaa-ajattelijat kannattavat lausunnossaan kirkon rahankeruuoikeutta, mikäli julkinen valta samalla alkaa suuntautua näiden kirkkojen julkisoikeudellisten etuoikeuksien poistamiseen.

 

Nykylain peruste valtionkirkon hiippakuntien rahankeräysten kiellolle on kirkon julkisoikeudellinen asema ja veronkanto-oikeus. Oikea tapa korjata tämä ongelma on poistaa yhdenvertaisuuden näkökulmasta kohtuuton erityisasema, ei rajoittaa rahankeräyksiä. Kirkon jäsenmaksun periminen veromuotoisesti veroviranomaisen toimesta (tuotto noin 850 miljoonaa) tulee siten lopettaa. Yhteisöveron jako-osuutta ei tule alkaa vuonna 2016 korvata valtion budjetista maksettavalla könttämuotoisella 120 miljoonan (114+6 miljoonan) tuella, vaan kirkon eräiden yhteiskunnallisten toimintojen tukemista pitää harkita toimintakohtaisesti erikseen.

 

Perusoikeuksissa ”positiivisen erityiskohtelun” mahdollisuus ei ole tarkoitettu enemmistön etuoikeuksiin, vaan heikommassa asemassa olevan vähemmistön tosiasiallisen yhdenvertaisuuden tukemiseen.

 

Euroopan neuvoston yleiskokouksen suosituksen mukaan Euroopan yhteisiä arvoja on valtion ja kirkon erottaminen toisistaan. Vapaa-ajattelijoiden mielestä Suomen valtion on kohdeltava kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti heidän uskonnostaan tai vakaumuksestaan riippumatta. Suomen valtion pitää olla neutraali ja puolueeton suhteessa uskontoihin ja vakaumuksiin. Uskonto ja vakaumus on saatava halutessaan pitää yksityisasiana.

 

Lisätietoja

 

Esa Ylikoski
pääsihteeri
p. 0504685332

 

Petri Karisma
puheenjohtaja
p. 0407489532

 

Lausunto kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry