Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Kirkon jäsenmäärä alle 50 prosentin jo vuonna 2030?
Petri Karisma / 9.11.2014
Nyt olisi korkea aika päättäjien huomioida myös lainsäädännössä se, että kirkon jäsenmäärä vähenee voimakkaasti ja vääjäämättömästi. Uskontokuntiin kuulumattomuus muuttuu normiksi.

Vapaa-ajattelijat ovat tehneet alustavia laskelmia, kuinka nopeasti evankelis-luterilaisen valtionkirkon jäsenmäärä tippuu alle 50 prosenttiin koko väestöstä. Jo muutaman vuoden ajan kirkon jäsenmäärä on pudonnut noin prosenttiyksikön vuodessa, pääasiassa kirkosta eroamisen myötä. Tätä tahtia 50 prosentin raja saavutetaan reilussa kahdessakymmenessä vuodessa.

 

Kirkon jäsenmäärän väheneminen tulee todennäköisesti kuitenkin kiihtymään entisestään. Yksi keskeinen tekijä on kastamisen väheneminen. Kirkosta eronneet nuoret eivät kasta lapsiaan. Toinen tekijä on vanhemman väen kuoleminen. Vanhemmista ihmisistä suurempi osa kuuluu kirkkoon, kuin nuoremmista. Tässä tapauksessa 50 prosentin raja saatetaan saavuttaa jo 2020-luvun lopulla.

 

– Nyt olisi korkea aika päättäjien huomioida lainsäädännössä kirkon jäsenmäärän voimakas ja vääjäämätön väheneminen. Olisi todella erikoista, että Suomessa olisi valtionkirkko, jolla on merkittäviä etuoikeuksia, mutta vain alle puolet väestöstä kuuluu kirkkoon. Tulevalla eduskuntakaudella on pakko aloittaa toimet valtionkirkon etuoikeuksien purkamiseksi. Kirkkolain poistaminen vaatii perustuslain muuttamista, mikä ei tapahdu kädenkäänteessä,  opastaa eroakirkosta.fi-palvelun toinen perustaja ja Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Petri Karisma.

 

Visuaalinen esitys kirkosta eroamistahdista

 

Vapaa-ajattelijain liiton tavoitteita tulevalle hallituskaudelle

Euroopan neuvoston yleiskokouksen suosituksen mukaan Euroopan yhteisiä arvoja on valtion ja kirkon erottaminen toisistaan. Vapaa-ajattelijoiden mielestä Suomen valtion on kohdeltava kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti heidän uskonnostaan tai vakaumuksestaan riippumatta. Suomen valtion pitää olla neutraali ja puolueeton suhteessa uskontoihin ja vakaumuksiin. Uskonto ja vakaumus on saatava halutessaan pitää yksityisasiana.

 

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry