Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Hallituksen kokous 2014-11-01
Vapaa-ajattelijain Liitto ry / 4.11.2014
Kokouksen tärkein asia oli ensi vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelu liittovaltuustoa varten.

Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Liittohallituksen kokous 1.11.2014

Tiivistelmä


 

Vapaa-ajattelijain liiton hallitus piti kokouksen 1.11.2014 Helsingin toimistossaan. Nyt on otettu uudeksi tavaksi, että näistä ns. läsnäolokokouksista (erotuksena sähköpostikokouksista) tehdään tiivistelmä jaettavaksi jäsenyhdistyksille ja julkaistavaksi liiton www-sivulla.

 

Talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelu

Kokouksen tärkein asia oli ensi vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelu liittovaltuustoa varten. Tällä kertaa talousarvion mukainen alijäämä on lähellä nollaa. Päätettiin mm. seuraavia asioita:

  • Päätettiin lisätä 3000 euroa lahjoituksiin ja hakea keräyslupaa muun muassa liiton ja yhdistysten neuvonta- ja vertaistukitoiminnan kehittämiseen. Mikäli hankehakemukseen “Uskonnottomana olet OK – UOK” saadaan rahoitusta RAY:lta, hoidetaan omavastuu pääosin henkilöstön työn kautta.

  • Paikallistoiminnan tukemiseen varaudutaan budjetissa. Tämä on tarpeen mm. siksi, että Kotkan yhdistys järjestää liittovaltuuston kokouksen yhteydessä koulutustilaisuuden myös liittohallitukselle ja yhdistyksissä ja projekteissa aktiivisille vapaa-ajattelijoille 16. – 17. toukokuuta.

  • Yhdistysten liittomaksuksi esitetään edelleen 10 euroa/jäsen. Joillakin yhdistyksillä on ollut hyviä kokemuksia selvästikin 20 euroa korkeampien jäsenmaksujen perimisestä, joten päätettiin kehottaa muitakin yhdistyksiä miettimään jäsenmaksujen korottamista ainakin 25 euroon.

  • Vapaa Ajattelija -lehden painatus- ja postituskuluja pyritään vähentämään mainostamalla jäsenille lehden sähköistä versiota ja mahdollisesti vaihtamalla painetun lehden paperilaatua kevyempään.

  • Lahjoitusten ja testamenttien tekemisen mahdollisuudesta päätettiin tiedottaa viimeaikaista enemmän. Henkilöjäsenten määrän odotetaan myös kasvavan jonkin verran.

  • Liiton strategiaa ajalle 2015-2020 aletaan kehittää muun muassa analysoimalla toimintaympäristöä jäsenkyselyllä ja yleisellä mielipidekyselyllä.


 

Tositetarkastajien valinta

Valittiin tositetarkastajiksi tehtävää jo ansiokkaasti hoitaneet Tarmo Niskanen ja Veikko Laine.

 

Yhdistystukea

Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry järjesti pääasiassa jäsenilleen juhlan 50-vuotisen historiansa kunniaksi. Juhla pidettiin Jyväskylässä Ränssin Kievarissa 6.9.2014. Liitto päätti korvata toiminta-avustuksena juhlan nettokuluista puolet, eli 352 €.

 

Pro-Seremonioiden tuki

Prometheus Seremoniat Oy (Pro-Seremoniat) myöntää taustajärjestöjensä henkilöjäsenille 30 euron alennuksen palvelujensa käytöstä. Vapaa-ajattelijain liitto on kuitenkin sitoutunut tukemaan puhujatoimintaa testamenttilahjoituksen perusteella. Hallitus päätti, että liitto maksaa hakemuksesta 100 euron tuen jäsenetuna, jos nimiäisten tai hääjuhlien järjestäjä tai hautauksissa vainaja tai vainajan lähiomainen on liiton jäsenyhdistysten jäsen.

 

Yhteiskuntavaikuttamista

Liitto on jättänyt hallitusohjelmatavoitteet puolueille (ks. http://vapaa-ajattelijat.fi/blog/2014/10/23/vapaa-ajattelijat-hallitusohjelmatavoitteissaan-kirkon-erityisoikeudet-rikkovat-yhdenvertaisuutta-vapaa-ajattelijain-liitto-ry-hallitusohjelmatavoitteet-23-10-2014/ ). Seuraavaksi aiotaan järjestää tapaamisia liittoon myönteisimmin suhtautuvien puolueiden ja liiton edustajien välillä.

 

Liitto on myös lähettänyt yli 100 kansalaisjärjestölle vetoomuksen, jossa kehotetaan järjestöjä kehittämään kouluille uskonnonharjoitukselle vaihtoehtoista ohjelmaa (ks.

http://vapaa-ajattelijat.fi/blog/2014/09/24/jarjestot-mukaan-uskonnonharjoitukselle-vaihtoehtoista-ohjelmaa-kehittamaan-tiedote-23-9-2014/ ).

 

Myönteinen ennakkotapaus oikeudessa

Helsingin Hallinto-oikeus on tehnyt liitolle myönteisen päätöksen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän valtaamasta verkkotunnuksesta vapaa-ajattelija.fi: tunnuksesta täytyy luopua. Liitto onkin tiedottanut asiasta: http://vapaa-ajattelijat.fi/blog/2014/10/30/hallinto-oikeuden-paatos-kirkko-ei-saa-kayttaa-vapaa-ajattelija-fi-verkkotunnusta-tiedote-30-10-2014/

 

Jäsenyhdistysten kartoitusta

Liiton projektikoordinaattori on kartoittanut liiton jäsenyhdistysten tilannetta ja esitteli lyhyesti tuloksensa hallitukselle. Useimmat jäsenyhdistykset eivät toimi merkittävästi vaikuttaakseen yhteiskuntaan yhdistyksensä ulkopuolella, joten yhdistysten toimintaa on tarpeen kehittää. Liiton ja sen jäsenyhdistysten keskinäistä yhteydenpitoa on alettu parantaa niin, että yhdistysten jäsenvastaavat (yhteyshenkilöt) ja liiton projektikoordinaattori välittävät tietoa keskenään omalla sähköpostilistalla ja yhdistykset voivat omaksua toisiltaan toimintamalleja.

 

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry