Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Vapaasti Ajateltua – mielipiteitä lukijoilta: Kaikki vinous haitaksi
Jouni Vilkka / 9.9.2014
Hyviä ja parempia suuntia löytyy vapaa-ajatteluun heittäytymällä.

Juha Korkee

 

Kaikki normaalista realiteettitestauksesta poikkeava vinous on kantajalleen ja ympäristölle haitaksi. Niinpä politiikka ja uskonto ovat haitallisia. Tuskaista oloa helpottaa, kun vähentää näitä vinouksia, ja selväjärkisyys oikeastaan alkaa vasta, kun laittaa nämä vinoudet kokonaan pois itseltään. Sellainen normaalijärkinen on hyödyksi myös ympäristölleen, ja voi kasvaa elämässään monenlaiseen epäviralliseen ja viralliseen järjen kylväjän osaan.

Järjen kylvämisessä on monenlaista huomioitavaa. Passiiviset ihmiset hyötyvät oikeastaan vasta tuskan siemenien kylvämisestä, koska silloin he tulevat ulos passiivisuudestaan ja aktivoituvat. Toisissa tilanteissa taas vähän kesken jätetty järki antaa paremmat tulokset, koska kuulijat voivat saada innostusta ja pätemistä järjen valmiiksi saattelusta ja eteenpäin jalostaminenkin siinä usein tapahtuu ihan luonnostaan. Kaikkia sitovan tyyppiset kylvämiset taas herättävät voimakasta muutosvastarintaa, ja joukko saattaa lähteä järkeen nähden aivan toisaalle. Tehokas keino on myös julistaa kuuluvasti, että kylvetty järki on vain yksi ääni tässä kaikkien äänien joukossa. Tällöin moni muu esittää samanlaisia esityksiä ja syntyy suurempi samanmielisten joukko. Erimielisille kannattaa sanoa, että olemme erisuuntaiset ihmiset ja kulkemassa toisistamme poispäin, jolloin he haluavatkin tulla ymmärtämään samoja asioita.

Psykologiassa normaaliin verrattuna vinoutta pidetään realiteettitestauksen pettäneisyytenä. Normaaliajatteluun pääsemisessä auttaa ja nopeuttaa suuresti, jos alkaa eri tilanteissa julistaa luopuneensa vinouksista. Ympäristöltä saatu palaute on yleensä sekä rohkaisevaa että viisauksia sisältävää. Siinä pääsee siis hyvään ja sitä parempaan vuorovaikutukseen ympäristön kanssa. Sellaisesta tyypistä pidetään.

Psykoanalyysin mukaan ihminen on luontoeläin, jolla on ihmisen ominaisuudet. Kaupungitkin ovat luontoa, ne ovat tämän ihmiseläimen yhdyskuntia. Luonnon neutraali tapahtuminen on joustamatonta ja sen synnyttämät uudet todet ovat joustamattomia, kunnes luonnon neutraali tapahtuminen niitä muuttelee. Elämme siis suurten luonnonvoimien elämää. Ei ole ihme että vahinkoakin välillä tulee, sillä ihmisen voimilla noita voimia vastaan nouseminen on epäonnekasta. Vinoudet kostautuvat juuri näillä tavoin.

Ajattelu, tietoisuuden harrastelu, kriittisyyden harjoittaminen, ja herkkyyteen pyrkiminen antavat paljon turvaa ja oikeita käsityksiä hyvistä ja sitä paremmista suunnista. Näitä hyviä ja sitä parempia suuntia löytyy myös tiheästi vapaa-ajalle heittäytymällä. Vapaus poistaa kahleet ja järki toimii kahleettomasti. Tauotta eteenpäin uurtaminen johtaisi vain hitaaseen köyhtymiskuolemaan.

 

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry