Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Uskonnonvapautta vahvistettava kouluissa ja armeijassa. Liittokokouskannanotto
Jouni Vilkka / 9.9.2014
Vapaa-ajattelijain liiton liittokokous Tampereella 14.-15.6.2014 hyväksyi seuraavan ajankohtaiskannanoton: Uskonnonvapautta vahvistettava kouluissa ja armeijassa

 

Opetus ja kasvatus

 

Vapaa-ajattelijain liiton mielestä uskontoa ei tarvita peruskoulun ja lukion erillisenä oppiaineena. Mikäli uskonnonopetusta kuitenkin on, elämänkatsomustieto tulee avata peruskoulussa ja lukiossa kaikille mahdolliseksi katsomusaineeksi uskonnon rinnalla. Perheiden ja lukiolaisten tulee saada valita vapaasti ilman nykyistä holhousta, onko katsomusaineena elämänkatsomustieto vai uskonto. Eduskunnan tulee säätää vapauttava muutos nyt, kun lukio- ja peruskoululakeja on tarkoitus käsitellä eduskunnassa.

 

Peruskoulun ja lukion toiminnan sekä varhaiskasvatuksen tulee olla uskonnollisesti tunnustuksetonta samoin kuin puoluepoliittisesti sitoutumatonta. Jumalanpalvelusten ja aamuhartauksien järjestäminen ei kuulu rehtorien, opettajien ja päivähoitohenkilöstön lakisääteisiin tehtäviin. Mikäli koulu tai päiväkoti kuitenkin vielä järjestää uskonnonharjoitusta koulutyöpäivän ohjelmaan, rehtorin ja opettajien tulee järjestää sille aidosti valittavissa olevaa vaihtoehtoista, uskonnollisesti tunnustuksetonta ohjelmaa.

 

Koska uskonto tai uskonnottomuus katsotaan lainsäädännössä arkaluontoiseksi tiedoksi, koulun toimesta tapahtuva lasten, perheiden tai lukiolaisten pakottaminen koko kouluyhteisön edessä julkiseen valintaan uskonnonharjoituksen ja sille vaihtoehtoisen uskonnottoman ohjelman välillä rikkoo uskonnonvapautta ja yksityisyyden suojaa. Lapsilla, vanhemmilla ja lukiolaisilla tulee olla oikeus pitää ”uskonasiat” yksityisasianaan samoin kuin Suomessa on vaalisalaisuus ja oikeus olla kertomatta poliittista kantaansa. Luopuminen uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisestä säästää rehtorin, opettajien ja varhaiskasvattajien työaikaa ja energiaa, koska heidän ei tarvitse järjestää myöskään vaihtoehtoista tunnustuksetonta ohjelmaa, vaan he voivat keskittyä kaikille lapsille ja nuorille sopivaan yhteiseen toimintaan.

 

Armeija

 

Puolustusvoimissa ollaan nyt luopumassa kirkon jäsenille pakollisesta uskonnonharjoituksesta ja ”kirkollisen työn” oppitunneista. Vapaa-ajattelijain liiton mielestä uskonnonharjoitus tulee Puolustusvoimissa saman tien siirtää pois varsinaisesta palvelusohjelmasta varusmiesten ja sotilaiden vapaa-ajalla iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvaksi.

 

Uskonnollisesta sotilasvalasta on syytä luopua samaan tapaan kuin ollaan luopumassa oikeusistuimissa todistajan ja tuomarin uskonnollisesta valasta. Myös varusmiehillä ja ammattisotilailla tulee olla oikeus halutessaan pitää ”uskonasiat” yksityisasianaan, koska kysymys on lainsäädännön mukaan arkaluontoisesta tiedosta.

 

Mikäli tunnustuksellista uskonnonharjoitusta kuitenkin vielä armeijassa järjestetään, sille tulee aina järjestää samanaikaista, aidosti valittavissa olevaa uskonnollisesti tunnustuksetonta ohjelmaa. Sen järjestämistä samoin kuin ”kirkollisen työn” opetuksen vaihtoehtona olevan elämänkatsomustiedon ja etiikan opetusta ei tule enää määrätä sotilaspapiston vastuulle.  Mahdollisen yhteisen sodan ja rauhan etiikan opetuksen tulee olla aidosti tunnustuksetonta.

Vapaa-ajattelijain liitto ry

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry