Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Lapsi uskonnolliseen yhdyskuntaan? – Äidin yksinoikeudesta vanhempien yhteiseen päätökseen
Petri Karisma / 4.9.2014
Valtion ei ole tarpeen rekisteröidä kansalaistensa uskontoa lainkaan.

Lapsi uskonnolliseen yhdyskuntaan? – Äidin yksinoikeudesta vanhempien yhteiseen päätökseen

 

Vapaa-ajattelijat esittävät, että lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät hänen huoltajansa yhdessä niin, että lapsen voivat liittää uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erottaa siitä hänen huoltajansa vain yhteisellä päätöksellä.

 

Tällä hetkellä lapsen huoltajana toimiva äiti voi vuoden kuluessa lapsen syntymästä yksin päättää lapsen liittämisestä uskonnolliseen yhdyskuntaan, mikäli huoltajat eivät lapsen syntymän jälkeen pääse sopimukseen lapsen uskonnollisesta asemasta.

 

Muutos olisi mielekäs välivaiheen säädös. Se olisi vanhempien yhdenvertaisen kohtelun mukaista. Se on myös lapsen edun mukaista; uskonnolliseen yhdyskuntaan liittämättä jättäminen lisää perheen valinnan vapautta esimerkiksi lapsen katsomusaineen (uskonto/elämänkatsomustieto) valintaan koulussa.

 

Sinänsä valtion ei ole tarpeen rekisteröidä kansalaistensa uskontoa lainkaan. Ennen tämän saavuttamista on kuitenkin mm. poistettava valtionkirkkojen verotusoikeus.

 

Alla on liiton kannanotto kokonaan.

 

Vapaa-ajattelijat on uskonnottomien ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestö. Vapaa-ajattelijoiden mielestä Suomen valtion on kohdeltava kaikkia uskontoja ja vakaumuksia yhdenvertaisesti. Suomen valtion pitää olla neutraali ja puolueeton suhteessa uskontoihin ja vakaumuksiin. Uskonto ja vakaumus on saatava pitää yksityisasiana.

 

 

 

Lisätietoja

 

Esa Ylikoski

pääsihteeri

Vapaa-ajattelijain liitto

0504685332

esa.ylikoski@vapaa-ajattelijat.fi

 

Petri Karisma

puheenjohtaja

Vapaa-ajattelijain Liitto ry

040 748 9532

http://petrikarisma.net/

 

 

Äitiyttä koskevan sääntelyn valmisteluun

 

Äitiyssääntelytyöryhmälle

 

 

Vapaa-ajattelijain liitto ehdottaa äitiyttä koskevien säännösten yhteydessä muutettavaksi uskonnonvapauslain 3 § 2. momentin

 

Lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät hänen huoltajansa yhdessä. Jos huoltajat eivät kuitenkaan lapsen syntymän jälkeen sovi lapsen uskonnollisesta asemasta, voi lapsen huoltajana toimiva äiti vuoden kuluessa lapsen syntymästä yksin päättää lapsen liittymisestä uskonnolliseen yhdyskuntaan. Jos tuomioistuin on lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 9 §:n 3 momentin nojalla päättänyt tehtävien jaosta lapsen huoltajien kesken toisin, noudatetaan kuitenkin tuomioistuimen päätöstä.”

 

kuuluvaksi seuraavasti:

 

Lapsen voivat liittää uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erottaa siitä hänen huoltajansa yhteisellä päätöksellä. Jos tuomioistuin on lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 9 §:n 3 momentin nojalla päättänyt tehtävien jaosta lapsen huoltajien kesken toisin, noudatetaan kuitenkin tuomioistuimen päätöstä.

 

Muutos olisi mielekäs välivaiheen säädös. Se olisi vanhempien yhdenvertaisen kohtelun mukaista. Se on myös lapsen edun mukaista. Uskonnolliseen yhdyskuntaan liittämättä jättäminen lisää perheen valinnan vapautta esimerkiksi lapsen katsomusaineen (uskonto/elämänkatsomustieto) valintaan koulussa.

 

 

Sinänsä valtion ei ole tarpeen rekisteröidä kansalaistensa uskontoa lainkaan. Ennen tämän saavuttamista on kuitenkin mm. poistettava valtionkirkkojen verotusoikeus.

 

 

Petri Karisma Esa Ylikoski

 

puheenjohtaja pääsihteeri

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry