Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Kohti yhtä valaa
Jouni Vilkka / 5.6.2014
Vapaa-ajattelijat vaativat yhtä yhteistä katsomusneutraalia sotilasvalaa.

 

Esa Ylikoski

 

Vaikka tänä kesänä Puolustusvoimissa on ajankohtaisena asiana uskonnonharjoituksen vapaaehtoisuus ja etiikan opetus, Vapaa-ajattelijain liitolla on myös lainsäädännöllisiä muutoksia edellyttäviä uudistusesityksiä.

 

Vapaa-ajattelijain mielestä Puolustusvoimissa alokaskauden lopussa annettava sotilasvala ja sotilasvakuutus voitaisiin yhdistää. Nyt alokkaat joutuvat valitsemaan uskonnollisen sotilasvalan tai katsomusneutraalin sotilasvakuutuksen välillä. Menettely jaottelee varusmiehiä kahteen ryhmään ja kahteen rinnakkaiseen tilaisuuteen.

 

Monet tekijät puoltavat sitä, että siirrytään kaikille yhteiseen, uskonnollisesti tunnustuksettomaan sotilasvalaan tai -vakuutukseen. Puolustusvoimain ylipäällikkö eli tasavallan presidenttikin antaa vain ”jumalattoman” eli uskonnottoman juhlallisen vakuutuksen. Kukaan ei liene sen takia huolestunut maan turvallisuudesta, kuten ei myöskään eduskunnan puhemiehen antamasta vakuutuksesta. Myös lääkärit, sairaanhoitajat ja suuhygienistit antavat uskonnottoman valan. Tuskin kukaan on lääkäriin tai hammaslääkäriin mennessään huolestunut tästä asiasta.

 

Onko kansalaisille välttämätöntä saada tietää, laittaako uusi ministeri toimeensa ryhtyessään sormensa Raamatun vai lakikirjan päälle? Kai ministeritkin voisivat tasavallan presidentin ja eduskunnan puhemiehen tapaan antaa vain yhdenlaisen, uskonnollisesti neutraalin vakuutuksen? Oikeusministeriön työryhmä on tehnyt esityksen, että käräjäoikeudessa todistajan valasta oltaisiin poistamassa jako uskonnolliseen (Raamattu) tai uskontoneutraaliin (lakikirja) valaan tai  vakuutukseen. Vapaa-ajattelijain liitto on tätä jo vuosia sitten lausunnossaan esittänyt. Nykyisellään on olemassa oikeusturvariski, että tuomari tai lautamies arvioi kantajan tai vastaajan todistajaa sen mukaan, laittaako todistaja sormensa Raamatulle vai lakikirjalle.


Apulaisoikeuskanslerin kouluja koskevassa päätössuosituksessa on hyvät perusteet myös sille, että varusmiespalvelukseen astuneita alokkaita ei pakotettaisi julkisesti ilmaisemaan kaikkien muiden edessä, antavatko he uskonnollisen vai uskontoneutraalin valan tai vakuutuksen. Sotilaalla tulee olla oikeus pitää uskonnollinen tai uskonnoton vakaumuksensa yksityisasianaan, samoin kuin esimerkiksi puoluekantansa tai sitoutumattomuutensa.

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry