Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö

Mikä yhdenvertaisuus?
Jouni Vilkka / 14.5.2014
Kuka Suomessa on tasa-arvoinen? Millaisia esteitä yhdenvertaisuuden toteutumiselle näkevät uskonnottomat, turvapaikanhakijat, seksuaalivähemmistöt tai muslimit?

Suvi Auvinen

 

George Orwellin kirja ”Eläinten vallankumous” käsittelee tasa-arvon ongelmaa. Kirjan alussa eläimet tekevät vallankumouksen syrjäyttäen heitä sortavat ihmiset ja luovat uuden, paremman järjestelmän. Pian tasa-arvon ihanne kuitenkin jää voitontavoittelun jalkoihin. Vallankumouksen ihanteista jäljelle jää vain surullinen väännös: ”Kaikki eläimet ovat tasa-arvoisia, mutta toiset eläimet ovat tasa-arvoisempia kuin toiset.”

 

Miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus näyttäytyvät 2010-luvun Suomessa? Ovatko meillä esimerkiksi valkoihoiset kantasuomalaiset heterot tasa-arvoisempia kuin muut?

Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista oli hiljattain eduskunnan lähetekeskustelussa. Vapaa-ajattelijoidenkin kannalta on kiinnostavaa seurata, kuinka tämän aloitteen käy. Kyse on pohjimmiltaan samasta asiasta: olemmeko tasa-arvoisia lain edessä? Saavatko samaa sukupuolta olevat parit avioitua? Onko uskonnottomalla samat oikeudet kuin kirkkoon kuuluvalla?

 

Lähetekeskustelu oli surullista katsottavaa tasa-arvon kannattajille. Etenkin oikeistopopulistit kunnostautuivat uhkakuvien maalailussa: jos homot saavat avioitua, he shoppailevat lapsia, yhteiskunta romahtaa ja suistumme kommunismiin, jossa katsomme minareettien nousua kulttuurimme rapistuvilla raunioilla. Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia, mutta kantasuomalaiset kristityt heterot ovat tasa-arvoisempia kuin muut.


Vapaa-ajattelijoiden kansalaisaloite ”Yhdenvertainen Suomi” kampanjoi ihmisten vakaumuksellisen tasa-arvon puolesta. Meille vapareille keskeistä on tavoitella yhteiskuntaa, jossa me ja jälkeemme tulevat saavat vapaasti elää tunnustuksetonta elämää. Pitkällä aikavälillä haluamme kirkon irti valtiosta, purkaa uskontokuntien erioikeuksia yhteiskunnassa ja ylipäätään asettaa ihmiset samalle viivalle riippumatta heidän maailmankatsomuksestaan.

 

Vapaa-ajattelu näyttäytyy itselleni pyrkimyksenä tasa-arvoon. Siitä myös yhdenvertaisuudessa ja kansalaisaloitteessamme on pohjimmiltaan kyse. Olemme tottuneet siihen, että poliittista mielipidettä tai seksuaalista suuntautumista ei tarvitse paljastaa, ellei itse halua. Uskonnon tai vakaumuksen joutuu Suomessa vielä paljastamaan monissa paikoissa tahtomattaan.

Yhdenvertaisuus on perusoikeus. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa kaikilla ihmisillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua, tehdä töitä ja saada erilaisia palveluja. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintätutkimusten mukaan kuitenkin yli puoli miljoona suomalaista kokee vuosittain tulleensa syrjityksi.

Vaikka vapaa-ajattelijoiden kansalaisaloite vaatiikin kansalaisille yhdenvertaista kohtelua uskontojen ja uskonnottomuuden osalta, vaatimus yhdenvertaisesta kohtelusta koskettaa monia muita ihmisryhmiä.

Vapaa Ajattelija pyysi kolmea henkilöä kirjoittamaan yhdenvertaisuudesta omasta näkökulmastaan. Miten yhdenvertaisuus toteutuu turvapaikanhakijan, seksuaalivähemmistöön kuuluvan tai muslimin Suomessa? Yhdenvertaisuuteen on vielä matkaa.
 

Kommentoi

kommenttia

 eroakirkosta.fi | et-opetus.fi | pakkouskonto.fi
Vapaa-ajattelijain Liitto ry